Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – zaproszenie na liturgię 02.04.2023r.

Aktualności Kościół

Przed nami Niedziela Palmowa zwana Niedzielą Męki Pańskiej.

Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Oto ten, który do tej pory uzdrawiał, rozdawał żywność, przywracał wzrok, głosił równość, jest witany jako Przywódca, Odnowiciel, Zbawiciel, Mesjasz. Ten, który czynił dobrze dla wszystkich ale niewiele wymagał, tylko obdarowywał.

Za chwilę po tych dniach triumfu, kiedy przywitano Go okrzykami: „Hosanna Synowi Dwidowemu”, usłyszymy te tragiczne słowa, które są wyrokiem: „Na krzyż z Nim! Krew Jego na nas i na dzieci nasze.” Pojawi się mrok Golgoty.

Zapraszam na najbliższą niedzielę na godz. 10.00, podczas której poświęcimy symboliczne palmy, przypominając sobie tym samym, historyczny i entuzjastyczny wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

ks. Jacek Stasiak