Życzenia Wielkanocne

Kościół

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam Wam najserdeczniejsze, płynące z serca życzenia. Poza zdrowiem, co wydaje się rzeczą oczywistą, życzę wewnętrznego spokoju i pogody ducha. Te Święta, Święta Zmartwychwstania Pańskiego, są Świętami wybitnie teologicznymi i tutaj spotykamy się w sferze sacrum, tzn. w sferze tych pytań i problemów, które dotyczą tylko Boga i człowieka. Powinniśmy je oczyścić od wszelkich naszych ziemskich i doczesnych spraw, ponieważ te Święta są Świętami ducha. Mamy tu do czynienia ze zwycięstwem życia nad śmiercią, dobra nad złem, z odpowiedzią na pytania, które bez względu na to, w jakiej epoce i w jakim wieku żyjemy, nurtują każdego z nas.