„Ignoramus et ignorabimus” – książka ks. Jacka Stasiaka

Aktualności Kościół

Ta książka pokazuje sprzeciw autora w kwestii, iż człowiek zostaje przez Kościół przywołany tylko do wierzenia, a nie do myślenia, burzy przekonanie, że Kościół nie jest zainteresowany rozumem i oświeceniem ludzi. Ona prowokuje do zadawania pytań, do poszukiwań, bo pytanie jest chrześcijańską cnotą, choć rzadko jest cechą chrześcijan.

Publikacja powstała na kanwie kazań, kierowanych na przestrzeni lat posługi kapłańskiej autora, do wspólnoty w kościele św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim, zwanym miejscem ludzi myślących.

_____________________________________________________________________________________

Autor książki ks. Jacek Stasiak poza wykształceniem teologicznym w zakresie teologii dogmatycznej, psychotanatologii oraz muzykoterapii, jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania i ekonomii. Posiada 3️ doktoraty honoris causa zagranicznych uczelni, 4 tytuły profesora honorowego polskich i zagranicznych uczelni oraz tytuł akademika Międzynarodowej Akademii Antropologii Integracyjnej w Winnicy (Ukraina).

Członek zagranicznych redakcji pism naukowych pełniący w nich funkcję redaktora naczelnego do spraw naukowych.

Autor ponad 20 specjalistycznych naukowych monografii oraz wielu artykułów w wysoko punktowanych pismach naukowych m. in. w Szwajcarii, Rosji, Bułgarii oraz Polsce.