Trzydziesta Pierwsza niedziela zwykła: Bóg o nas nie zapomina

Aktualności Kościół

Bóg nie zapomina o nas. I nie zapomni również o tych, o których my zapominamy albo skreśliliśmy ich na liście, ludzi niemających przyszłości.

Chrystus pokazuje nam, że to co niemożliwe, że tam gdzie nie spodziewamy się, że tam gdzie człowiek lub ludzie, przez nas społeczeństwo oceniani lub uważani za niegodnych małych grzesznych, straconych dla Boga i dla bliźniego, może być z tymi ludźmi zupełnie inaczej i mogą uzyskać przystęp do miłosierdzia Bożego i także mogą być zbawieni.

ks. Jacek Stasiak